• darkblurbg

De wachttijd tot behandeling is doorgaans acht tot tien weken.

Telefonisch: 

Praktijk nummer: 010 737 17 34 
Mobiel nummer: 06 2464 3731 (bij voorkeur dit nummer gebruiken)

Via e-mail: info@psychotherapie-corazon.nl

Graag het telefoonnummer vermelden waarop u eventueel te bereiken bent

Vanzelfsprekend kunt u ook eerst telefonisch overleggen, alvorens u besluit tot aanmelden. 

Wachttijden

De wachttijd na aanmelding is circa 8 -10 weken. Tot 1 december 2021 kunnen geen nieuwe aanmeldingen in behandeling worden genomen.

Voor de goede orde, tussen intake en behandeling is nooit een wachttijd.

Tarieven

Tarieven voor psychotherapie worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. (NZa) 

Psychotherapie en -diagnostiek vallen binnen het basispakket van de Zorgverzekeringswet, zowel de generalistische basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ. 
Corazon declareert rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar, waarbij de gecontracteerde zorg volledig wordt vergoed door uw zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar brengt uitsluitend het eigen risico per kalenderjaar bij u in rekening. (voor 2020 is dit € 398).

Er zijn echter twee behandelingen die vallen onder onverzekerde zorg, nl. behandeling van aanpassingsstoornissen en (partner-)relatie-therapie. Voor deze onverzekerde zorg (OZP) geldt een door de NZa bepaald maximumtarief van € 110,27 De praktijk hanteert een tarief van € 100,- per consult voor deze behandelingen en deze worden dus niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Desgewenst ontvangt u bij aanmelding informatie over het contract dat de praktijk heeft  met uw zorgverzekeraar.

Het OZP-tarief is tevens het tarief voor clienten die liever zelf betalen. Alle andere behandelingen van de op deze website genoemde aandoeningen vallen onder het basispakket van verzekerde zorg.

Contracten en restitutie in 2020

Gecontracteerde GGZ met: 
- Achmea/Zilveren Kruis en daaronder vallende verzekeringen en labels
- VGZ en daaronder vallende verzekeringen en labels
- DSW
- Multizorg, Zorg en Zekerheid en daaronder vallende verzekeringen en labels
- Menzis en daaronder vallende verzekeringen en labels.

Met CZ/Ohra/DeltaLloyd is voor 2020 geen contract afgesloten. Bent u bij één van deze verzekerd, dan wordt ca 70 - 100 % gerestitueerd, afhankelijk van uw polistype.
Facturatie vindt pas plaats ná afsluiting van de behandeling, dus niet tussentijds. 

Verwijzing

Voor zowel generalistische basis GGZ als gespecialiseerde GGZ is een verwijzing door uw huisarts op naam van Corazon nodig. De eerste is voor matige klachten, de tweede voor meer complexe klachten en langerdurende zorg op het gebied van geestelijke gezondheid. Zo nodig kan 'Corazon' uw huisarts hierin adviseren.

 

No Show

Bij verhindering voor een afspraak wordt u verzocht minimaal 24 uur tevoren telefonisch, via SMS of per e-mail af te zeggen. Bij niet (tijdig) afmelden kan € 40 in rekening worden gebracht; kosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.