• darkblurbg

Na aanmelding is de wachttijd tot intake & behandeling doorgaans 10 tot 12 weken.

Telefonisch: 

Mobiel nummer: 06 2464 3731 

Via e-mail: info@psychotherapie-corazon.nl

Graag het telefoonnummer vermelden waarop u eventueel te bereiken bent

Vanzelfsprekend kunt u ook eerst telefonisch overleggen, alvorens u besluit tot aanmelden. Helaas is er van tijd tot tijd een aanmeldstop, om te voorkomen dat de wachtlijst en daarmee de wachttijd te lang wordt. Op de homepage onder 'actueel' leest u of er sprake is van een tijdelijke aanmeld-stop.

Wachttijden

In 2023 zijn geen aanmeldingen meer mogelijk!

De wachttijd na aanmelding is circa 12 weken. Na de intakefase is er nooit een wachttijd, maar wordt meteen met de behandeling gestart.

Tarieven

Tarieven voor psychotherapie worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. (NZa) 

Psychotherapie en -diagnostiek vallen binnen het basispakket van de Zorgverzekeringswet, zowel de generalistische basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ. In de loop van 2022 komt deze indeling te vervallen, vanwege een nieuwe bekostiging, het zorgprestatiemodel.
Corazon declareert rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar, waarbij de gecontracteerde zorg volledig wordt vergoed door uw zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar brengt uitsluitend het eigen risico per kalenderjaar bij u in rekening. (voorheen was dit eenmalig, vanaf 2022 geldt dit voor ieder kalenderjaar € 398).

Er zijn echter twee behandelingen die vallen onder onverzekerde zorg, nl. behandeling van aanpassingsstoornissen en (partner-)relatie-therapie. In dat geval zult u de kosten daarvoor zelf moeten betalen. Desgewenst ontvangt u bij aanmelding informatie over het contract dat de praktijk heeft  met uw zorgverzekeraar.

Voor zelfbetalers gelden de NZa-tarieven (100 %)

 

Contracten en restitutie in 2022

Gecontracteerde GGZ met álle koepelorganisaties van zorgverzekeraars en de daaronder vallende zorglabels:

- Achmea - VGZ - CZ - Menzis - Zorg & Zekerheid - DSW -  Eucare - ONVZ - ASR - ENO

Verwijzing

Voor zowel generalistische basis GGZ als gespecialiseerde GGZ is een verwijzing door uw huisarts op naam van Corazon nodig. De eerste is voor matige klachten, de tweede voor meer complexe klachten en langer durende zorg op het gebied van geestelijke gezondheid. Zo nodig kan 'Corazon' uw huisarts hierin adviseren.

 

No Show

Bij verhindering voor een afspraak wordt u verzocht minimaal 24 uur tevoren telefonisch, via SMS of per e-mail af te zeggen. Bij niet (tijdig) afmelden kan € 50 in rekening worden gebracht; kosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.