• darkblurbg

Behandeling: uitgangspunt en werkwijze

Kortdurende behandeling

Psychotherapie richt zich zowel op uw huidige klachten als op eerdere ervaringen gedurende uw leven. Afhankelijk van complexiteit en ernst van uw klachten, kan de duur van een behandeling varieren van enkele weken tot meer dan een jaar. Het beroep 'psychotherapeut' is beschermd, derhalve kan alleen een door de overheid geregistreerde psychotherapeut of klinisch-psycholoog (BiG registratie) deze vorm van gespecialiseerde hulp bieden.

Werkwijze

Na aanmelding volgt een intakegesprek waarin wordt beoordeeld voor welke klachten welke vorm van hulp aangewezen is en wat uw doelen zijn. Wanneer daar overeenstemming over is, wordt aansluitend met de therapie begonnen. Dit gebeurt in de vorm van gesprekken met de therapeut, waarin dikwijls wordt afgesproken wat u in de dagen daarna kunt doen om meer controle over uw situatie te krijgen of om nieuw verworven inzichten uit te proberen. Waar nodig kan middels vragenlijsten diagnostisch onderzoek gedaan worden.

Gedrag is te veranderen

Binnen de psychotherapie kan vanuit verschillende theoretische uitgangspunten worden gewerkt. Bij Corazon wordt gewerkt vanuit een leertheoretisch kader, waarbij men uitgaat van de leerbaarheid en veranderbaarheid van de mens.

De therapeut luistert vooral naar de ervaringen van de client met het doel samen in kaart te brengen welke aspecten in diens leven deze problemen veroorzaken en in stand houden. Vervolgens leert de client met behulp van gedragstherapeutische methoden deze klachten op te lossen en weer controle over zijn eigen leven te krijgen. Ook EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing) behoort tot de mogelijkheden; een bewezen effectieve behandelmethode om trauma's en nare ervaringen te verwerken.
Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn volgens de richtlijnen GGZ in Nederland, de aanbevolen behandelmethoden, omdat zij bewezen effectief zijn. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie daarvan, waarbij zowel ongewenst gedrag als ondermijnende gedachten worden aangepakt.

Bij problemen in relaties wordt therapie geboden vanuit een systeemtheoretisch kader, waarin de betekenis en invloed van de betrekkingen tussen de leden van een familie, gezin of andere groep, het uitgangspunt zijn.