• darkblurbg

Psychotherapeut - eerdere werkkringen & registraties

drs A.P.D. (Betty) Wymenga (1956) startte haar praktijk in 2000 in Bussum. 
Met ingang van 2014 is de praktijk (voorheen 'Meander') in Bussum verhuisd naar Rotterdam, onder de naam 'Corazon Psychotherapie'.
Eerder was zij werkzaam in diverse sectoren van de geestelijke gezondheidszorg. 
Vanaf de jaren tachtig in de residentiële orthopedagogische behandelingshuizen als orthopedagoog/behandelcoördinator en in de kinder- & jeugdpsychiatrie als onderzoeker en therapeut.
In de jaren negentig in instellingen voor ongehuwde moeders, bij een verslavingskliniek,. 
Als psychotherapeut en gz-psycholoog bij een psychiatrische polikliniek voor volwassenen en een Riagg. Ook verrichtte zij psychologische diagnostiek en behandelingen voor clienten van een arbeidsreïntegratie-instelling.

Betty Wymenga is opgeleid tot orthopedagoog, gezondheidszorg-psycholoog, gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychotherapie en is tevens psychotherapeut voor volwassenen.

Registraties en lidmaatschappen

BIG register van psychotherapeuten : nr. 490 52 426416
BIG register van gz-psychologen : nr. 990 51 530425

Lid Ned. Instituut van Psychologen NIP.nl 
Lid Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten LVVP.nl  
Lid  en Supervisor/leertherapeut Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie VGCt.nl
Lid  Vereniging EMDR Nederland  www.EMDR.nl   
Lid Ned. Ver. Orthopedagogen en Onderwijskundigen NVO 

Via de links is informatie te vinden over de basiskwaliteitseisen, zoals intervisie met collega's, visitatie (zie keurmerk LVVP), bij- en nascholing.

De praktijk hanteert de beroepscode van de LVVP. (LVVP.nl.)